Vart går hjälpen

EUROPA

I VITRYSSLAND stöder vi soppkök för uteliggare i samarbete med lokala hjälporganisationen Odklik. Vi skickar också hjälpsändningar regelbundet.


I ESTLAND stöder vi genom hjälpsändningar Saamaria Eesti

Misjons arbete med drog och alkoholrehabilitering.


SVERIGE

I FALKENBERG och Halland stöder vi Hela människan-RIA, Sjukhuskyrkan, och Barn- och Ungdomsarbete i Tullbrokyrkan. Vi ger också olika stöd till behövande.ASIEN

I THAILAND stöder vi arbete med flyktingar på gränsen mellan Thailand och Burma genom Equmeniakyrkan.


AFRIKA

I CENTRAL AFRIKANSKA REPUBLIKEN, ett av världens fattigaste länder, stöder vi ett sjukhus i Gambola genom Evangeliska Frikyrkan.


SYDAMERIKA

I ECUADOR där vi stöttar bl a det sociala arbetet FACE genom Equmeniakyrkan och lokala Pactokyrkan.Utöver dessa projekt stöder vi, med mindre insatser, arbete bland romer i RUMÄNIEN, ett arbete med hjälp till flyktingar från Syrien i JORDANIEN, mission i SOMALIALAND och Wycliffe Bible translators.